Stretching - FizjoPet - Centrum Rehabilitacji Zwierząt

Stretching

STRETCHING

Stretching, czyli rozciąganie mięśni – ćwiczenia będące bardzo istotnym elementem treningu sportowego i rehabilitacji. Rozciąganie powinno być połączone z masażem w celu rozgrzania tkanek, jak również sposobem wyciszenia organizmu po treningu.

STRETCHING – WSKAZANIA

  • bierne rozciąganie przekłada się na zwiększenie zakresu ruchu, a przez to zmniejsza obciążenie ścięgien i wiązadeł,
  • wydłużenie kroku,
  • powiększenie zakresu ruchu w stawach (mając na uwadze zasadę mówiącą, że „im większy zakres ruchu, tym większe efekty treningu”),
  • wzmocnienie i uplastycznienie ścięgien i mięśni,
  • polepszenie ukrwienia mięśni (co za tym idzie lepszy dostęp tlenu i substancji odżywczych do mięśni-szybsza regeneracja)
  • rozluźnienie mięśni po treningu (szczególnie polecane dla zwierząt pracujących wyczynowo)
  • rozciągnięcie mięśni i ścięgien po zabiegach ortopedycznych, okresach unieruchomienia (przykurcze)

Najbezpieczniejszą metoda rozciągania mięśni jest metoda statyczna, polegająca na stopniowym rozciąganiu mięśni do momentu ich maksymalnego oporu.
W tym punkcie zatrzymujemy ruch na chwilę i powracamy do pozycji wyjściowej. Po chwili odpoczynku ponawiamy ćwiczenie.

By uzyskać progres w ćwiczeniach należy stopniowo powiększać zakres ruchu, pokonując opór mięśni.