Fizjoterapia kończyny piersiowej - FizjoPet - Centrum Rehabilitacji Zwierząt

Fizjoterapia kończyny piersiowej

Zalecane zabiegi fizjoterapeutyczne – kończyna piersiowa


LAS MAG ULT EMS TEN CIE ZIM MAS BIE WZM ROZ BWO
Osteochondroza
– leczenie zachowawcze + + + + +
– fizjoterapia pooperacyjna + + + + + + + + +
Zwichnięcie*
– podczas unieruchomienia + + + + + + +
– po zdjęciu unieruchomienia + + + + + + + + + + + +
Zapalenie pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
– zachowawcze + + + + + +
– pooperacyjne + + + + + + + + + + +
Mineralizacja ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
– zachowawczo + + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + + + +
Przykurcz mięśnia podgrzebieniowego – pooperacyjnie + + + + + + + + +
Złamania okołostawowe stawu ramiennego – pooperacyjne + + + + + + + + + + +
Artroza* – leczenie zachowawcze + + + + + + + + + + +
Zapalenie stawów
– okres ostry + + + + + +
– okres podostry + + + + + + + + + + +
– okres przewlekły + + + + + + + + + +
Dysplazja stawu łokciowego + + + +
– zachowawczo + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + + + + +
Urazowe zwichnięcie stawu łokciowego
– podczas unieruchomienia + + + + + + +
– po zdjęciu unieruchomienia + + + + + + + + + +
Złamania okołostawowe stawu łokciowego
– okres wczesny + + + + + +
– okres późny + + + + + + + + + +
Złamania przedramienia
– okres wczesny + + + + + + +
– okres późny + + + + + + + + +
Kątowe zniekształcenie przedramienia (koślawość i szpotawość) – fizjoterapia pooperacyjna + + + + + + +
Skręcenie stawu nadgarstkowego
– w trakcie unieruchomienia + + + +
– po zdjęciu unieruchomienia + + + + + + + +
Przykurcz mięśni zginaczy nadgarstka i/lub palców + + +
Złamania kości śródręcza i palców + + + + + + +
Złamania i zmiany zwyrodnieniowe trzeszczek dłoniowych stawów śródręczno-palcowych + + + + + + +

*może dotyczyć wszystkich stawów