Fizjoterapia kończyny miedniczej - FizjoPet - Centrum Rehabilitacji Zwierząt

Fizjoterapia kończyny miedniczej

Zalecane zabiegi fizjoterapeutyczne – kończyna miednicza


LAS MAG ULT EMS TEN CIE ZIM MAS BIE WZM ROZ BWO
Dysplazja stawów biodrowych
– zachowawczo + + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + + + + +
Choroba Legg-Calve-Perthesa
– zachowawczo + + + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + + + + +
Złamania miednicy + + + + + + +
Złamanie kości udowej

– fizjoterapia pooperacyjna

+ + + + + + + + +
Uszkodzenia mięśni
– zachowawczo + + + + + + + + +
Zwichnięcie rzepki + + + + +
Zerwanie więzadła krzyżowego
– fizjoterapia przedoperacyjna + + + + + +
– fizjoterapia pooperacyjna + + + + + + + + + + + +
Osteochondroza stawu kolanowego
– zachowawczo + + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + + +
Oderwanie ścięgna mięśnia prostownika palców długiego
– w trakcie unieruchomienia + + + +
– po zdjęciu unieruchomienia + + + + +
Złamanie okołostawowe stawu kolanowego
– okres wczesny + + + + + +
– okres późny + + + + + + + +
Zerwanie więzadła rzepki + + + + + + +
Oderwanie guzowatości kości piszczelowej + + + + + + +
Miopatia zwłókniająca
– zachowawczo + + + + + +
– pooperacyjnie + + + + + + + +
Urazy ścięgna Achillesa + + + + + + + +
Młodzieńcze zapalenie kości + + + + + + +
Postępowanie po amputacji + + + + + +