Elektrostymulacja - FizjoPet - Centrum Rehabilitacji Zwierząt

Elektrostymulacja

ELEKTROSTYMULACJA

Elektrostymulacja to pobudzanie mięśni za pomocą impulsowego prądu elektrycznego małej częstotliwości. Elektrostymulacja wywołuje kontrolowany skurcz mięśnia z pominięciem części lub całego układu nerwowego odpowiedzialnego za skurcz w prawidłowych warunkach. Znajduje szerokie zastosowanie w chorobach neurologicznych, w których przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni jest zaburzone. Elektrostymulacja stosowana jest w leczeniu: osłabienia siły mięśni, częściowych uszkodzeń nerwów obwodowych, zaników mięśniowych, wtórnych efektów porażeń wiotkich mięśni.

Mięsień przed i podczas zabiegu nie może ulec zmęczeniu. Przed zabiegiem powinien być poddany zabiegowi cieplnemu.

Warunkiem prawidłowo wykonanej elektrostymulacji jest uzyskanie skurczu mięśnia.

ELEKTROSTYMULACJA – PRZECIWWSKAZANIA

  • Jak przy innych zabiegach elektroleczniczych.